صافکارماشین

صافکارماشین

ساعت کاری:۸صبح الی ۷غروب/ حقوق:۳،۰۰۰الی۵،۰۰۰/ یه وعده غذا زبان تروی در حد محاوره/ *شماره تماس:00905449225744*