اعزام نیروی کار به ترکیه

اعزام نیروی کار به ترکیه

شرکت آلفا گروپ *تامین نیروی کار کارخانه جات و تولید ها و خدمات* لیست مشاغل موجود در ترکیه: کارهای تخصصی حتما نیاز به زبان ترکی استانبولی دارد/ کارهای ساده بسته بندی بدون نیاز به زبان ترکی/ کار با جای خواب و غذا/ خیاط چرخکار ‌‌ ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ زیگزال دوز ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ میاندوز ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ برشکار ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ مدل دوز ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ مدلیست ۳۵۰۰ الی ۴۵۰۰ لیر/ اتوکار ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ لیر/ کارگرساده ۲۰۰۰ الی ۲۳۰۰ لیر/ خشکشویی ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ لیر/ جوشکار۳/۲ ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر/ جوش آرگورن ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ جوش برق ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر/ تراشکار ۲۵۰۰ الی ۴۵۰۰ لیر/ مکانیک ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ صافکار ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر/ نقاش ماشین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ تعویض روغن ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ لیر/ باطری ساز ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر/ تودوزی م ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ س صوتی ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ تعمیرموبایل ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ ت لوازم خ ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر/ ت آبگرمکن ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر/ ت کولر ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر/ تاسیسات ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ ام دی اف ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ نجار ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ مبل ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ ارایشگر ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر/ پرستاری ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر/ *شماره تماس:05523810850*