استخدام نیروی کار ساده بایرام پاشا

استخدام نیروی کار ساده بایرام پاشا

استخدام در کارگاه تولید ماسک حقوق 2000 الی 2300 لیر/ خانم و آقا/ بدون نیاز به زبان/ تسویه هفتگی/ *شماره تماس:00905523810850* *شماره تماس:00905441086465*