ارسال بار استانبول به تهران

ارسال بار استانبول به تهران

دوستان عازم ایران / با قبول حمل بار پوشاک به تهران از مزایای کمک هزینه خرید بلیط هواپیما - و یا خرید رایگان بلیط اتوبوس - و یا دریافت پول نقد - برخوردار شوید / بالاترین نرخ پرداخت / بار قابل رؤیت / تعداد محدود / جهت هماهنگی به پیوی مراجعه ویا با تلفن شماره : 05314023536