تور یک شب و دو‌ روز از استانبول به شهر جنگلی ساکاریا

تور یک شب و دو‌ روز از استانبول به شهر جنگلی ساکاریا

یک شب اقامت در بهترین هتل چهارستاره در شهر ساکاریا / یک وعده صبحانه / دو وعده نهار/ یک وعده ماهی کبابی/ یک وعده ایزگارا کوفته/یک وعده شام / / وعده های غذایی کنار استخر سرو می شود /ساعت حرکت ۷ صبح شنبه / ساعت برگشت ۲۱:۰۰ یکشنبه از ساکاریا / 05523118474 SHAYAN