بیمارستان یاشار استانبول

بیمارستان یاشار استانبول

جراحی های عمومی، پزشکی عمومی و معاینات، پوست و مراقبت های زیبایی، رادیولوژی، کودکان و بیماری های اطفال، گوش و حلق و بینی / خصوصی/ شماره تماس: 902125435151