بیمارستان باقرکوی استانبول

بیمارستان باقرکوی استانبول

نورولوژی، روانپزشکی، جراحی مغز و اعصاب و فیزیوتراپی ، مراکز درمانی تخصصی روانپزشکی، ترک اعتیاد و اعصاب و روان در استانبول / خصوصی / / شماره تماس: www.bakirkoyruhsinireah.saglik.gov.tr