بیمارستان لطفیه نوری بورات Lütfiye Nuri Burat

بیمارستان لطفیه نوری بورات Lütfiye Nuri Burat

بیمارستان لطفیه نوری بورات Lütfiye Nuri Burat/ دولتی / lutfiyenuriburatdh.saglik.gov.tr / شماره تماس: 54-545941253