بیمارستان کودکان شیشلی

بیمارستان کودکان شیشلی

بیمارستان کودکان شیشلی / دولتی / آدرس: ۱۹ Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Cad, Etfal Sk, 34371 Şişli/İstanbul, Turkey