رستوران دریاکنار

رستوران دریاکنار

رستوران دریا کنار ترکیه پخت و سرو غذا های ایرانی واقع در شهر استانبول *شماره تماس: 905373498101*