رستوران فارسی

رستوران فارسی

رستوران فارسی واقع در شهر استانبول/ غذای مرطوب و محیطی آرام و دلنشین/ *شماره تماس: 905422992711*