نام: Elite Academy / برنامه درسی:American /گروه سنی: 3 -18 / زبان: English /English/Arabic / تلفن: 5444473030 / موقعیت:Beylikduzu