نام: ENKA/ برنامه درسی:English /Turkish /گروه سنی: 3 -18 / زبان:English/Turkey / تلفن: 2127056500 / موقعیت:Istinye