استخدام کارگاه چاپ لباس

استخدام کارگاه چاپ لباس

روزانه 110 لیر / به همراه اضافه کاری و جای خوای و غذا / منطقه ینی بوسنا / 🔸برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره لطفا به دایرکت یا شماره واتساپ زیر پیام دهید.. 989368568548+