شهربازی بستانجی

شهربازی بستانجی

معماری این شهربازی به سبک ایتالیایی بوده و کلیه وسایل بازی در این شهربازی موجود است. هم بازیهای بزرگسال و هم بازیهای کودکان در این شهربازی موجود است. یکی از مزیت های این پارک این است که در داخل شهر قرار گرفته است در قسمت آسیایی و منطقه بستانجی. دسترسی به آن بسیار آسان است. بلیط ورودی 5 لیر و برای سوار شدن به هر یک از دستگاهه و ماشینهای بازی قیمت ژتون 2 لیر است. / آدرس: Bostancı Mahallesi, Mehmet Şevki Paşa Cd. No:6, 34744 Kadıköy/İstanbul