شهربازی Adapark

شهربازی Adapark

این شهربازی در سال 2003 توسط رییس جمهور رجب اردوغان افتتاح شد. در مساحت حدود 480.000 مترمربع احداث شده است ازین رو بزرگترین پارک و شهربازی استانبول محسوب میشود. این پارک از قسمت شهربازی و دریاچه مصنوعی تشکیل شده است. / آدرس: Kocatepe Mahallesi, Hudut Yolu, 34045 Bayrampaşa/İstanbul