آپارتمان بازسازی شده در محله شیشلی

آپارتمان بازسازی شده در محله شیشلی

این ملک به تازه گی توسط تیم ما در استانبول خریداری و بازسازی شده است .مشخصات یک ملک عبارت است از : یک آپارتمان 145 متری ، دارای سه اطاق خواب یک سرویس بهداشتی بزرگ ، دارای حیاط پشتی ، طبقه 1- . نورگیر این ملک از دو سمت انجام میشود. از سمت حیاط برای اطاق خواب ها و از خیابان اصلی برای سالن. تمامی زیرساخت های این ملک، شامل سیم کشی های برق ، لوله های آب و گاز و .... بازسازی و نو شده است . این ملک در محله Ferikoy Mahalleh واقع است .