استخدام نیروی خانم در کافه

استخدام نیروی خانم در کافه

اطلاعات: ماهانه 3600 لیر به همراه انعام / محل: تکسیم / از ساعت 13 عصر تا 1 شب