فروش زمین های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، کشاورزی در استانبول ترکیه

فروش زمین های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، کشاورزی در استانبول ترکیه

زمین با کابردهای متفاوت مسکونی،تجاری، کشاورزی در استانبول با شرایط بسیار خوب و مدارک کامل جهت معرفی و ارایه به شما موجود میباشد. درصورت علاقمندی با شرکت خانه دیگر تماس حاصل نمایید . مرادخان 5448106864 - 90+