دانشگاه مال تپه دانشگاهی خصوصی که در رشته های مهندسی،حقوق، هنرهای زیبا، معماری ، معماری داخلی، دانشکده پزشکی و... دانشجو میپذیرد. آدرس سایت : https://www.maltepe.edu.tr/ تلفن : 70 10 626 216 90+/ آدرس : Maltepe/İstanbul