مقطع : پیش دبستانی ، ابتدایی، راهنمایی ،دبیرستان/ زبان : انگلیسی و ترکی/ آدرس :Kadıköy/İstanbul/ تلفن : 13 53 360 216 0090/