کوروش نجف زاده ،خدمات تخصصی مو و Make up منطقه تکسیم Taksım

کوروش نجف زاده ،خدمات تخصصی مو و Make up منطقه تکسیم Taksım

کوروش نجف زاده ، ارایه دهنده انواع خدمات تخصصی مو و Make up در مرکز شهر استانبول - تکسیم 6303127 - 0536