دانشگاه کنت استانبول Istanbul Kent University

دانشگاه کنت استانبول Istanbul Kent University

دانشگاه کنت استانبول با 4600 دانشجوی فعال و 135 عضو آکادمیک آماده پذیرش و راهنمایی دانشجویان عزیز میباشد. دانشکده های علوم ، فنی و حرفه ای ، هنر و طراحی ، دندانپزشکی ، اقتصاد https://www.kent.edu.tr/en