شرکت تولیدی انواع ژل ترزیقی زیبایی از کشور کره DR DAME WIZMEDI

شرکت تولیدی انواع ژل ترزیقی زیبایی از کشور کره DR DAME WIZMEDI

شرکت تولیدی انواع ژل ترزیقی زیبایی از کشور کره- DR.DAME - WIZMEDI ژل های تزریقی Dr.Dame تولیدی کشور کره جنوبی ، از بهترین مواد اولیه جهت زیباسازی پوست استفاده میشود www.wizmedi.kr شماره تماس از طریق شرکت خانه دیگر در ترکیه 64 68 810 544 90+ ( مرادخان)