کارشناس فروش میدانی

کارشناس فروش میدانی

صلاحیت های عمومی: مهارت های ارتباطی بالا و قدرت متقاعد سازی مهارت های کلامی بالا قدرت کار گروهی و تیمی عملگرا و هدف گرا مهارت بالا در زمینه فروش و بازاریابی گذراندن سربازی یا حداقل سربازی آن ها به 2 سال تعویق اتاده است. موقعیت شغلی تمام وقت یا پاره وقت حقوق + وعده غذایی + پاداش شماره تماس: 02324627372