ثبت نام در مرکز فروشندگان

1- اطلاعات فروشنده
اطلاعات شخصی فروشنده، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس

2- بارگذاری مدارک
اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تصویر مدارک شخصی و تجاری

3- اتمام ثبت نام
به جمع فروشندگان خانه ای دیگر خوش آمدید.

copyright 2021 khanedigar.com

ورد به خانه دیگر

ثبت نام